Få gavn af Bachs Blomsterremedier i Sorø

Dette kapitel handler om, hvordan Bachs Blomsterremedier fremstilles og hvad de virker på. De efterfølgende kapitler giver en dybere forståelse af remedierne, hvad der er vigtigt at vide, virkning og anvendelse, Dr. Bachs filosofi og historie.

Bachs Blomsterremedier er lavet af vilde blomster fra planter, buske og træer. Fremstillingen er enkel; blomsterne lægges i en skål ude i naturen og står her i tre timer i solskin. Blomsternes energi vitaliserer vandet. Det energiberigede vand hældes på flasker sammen med brandy i forholdet 1:1 og den såkaldte Mordertinktur.

Herefter påfyldes de såkaldte lagerflasker (i Danmark sælges de som 20 ml. lagerflasker). Fra lagerflaskerne kan man tilberede en blanding i et glas vand eller en blanding i en behandlingsflaske (en 30 ml. ren pipetteflaske).

Anvendelse og brug af Bachs Blomsterremedier

Remedierne virker på de subtile planer: Vore tanker, følelser, livsenergi og derigennem indirekte på den fysiske krop. De kan bruges til normale følelsesmæssige problemer og er ikke som sådan skabt til psykiatriske lidelser.

Læse mere jf. afsnittet: Sådan virker blomsterremedierne.

Hvad er Bachs Blomsterremedier

Bachs Blomsterremedier er et komplet behandlingssystem med 38 blomster, der hver især virker på én specifik følelse.

37 af de 38 er baseret på vilde blomster fra planter, buske og træer. Undtaget er Rock Water (Kildevand), der er lavet af vand fra en naturlig kilde med helbredende egenskaber. Endvidere udviklede Dr. Bach en kombination af remedierne beregnet til mere vanskelige og krævende situationer, som han kaldte Rescue Remedy (Nødhjælpsremediet).

Giver du dig selv en gave ved at give dine negative tanker et check?

Lad mig give dig et eksempel på, hvordan remedierne kan bruges i hverdagen. Jeg bar nag i en periode. Samtidig udviklede jeg en dårlig skulder. Satte den negative tanke sig som en negativ følelse i min krop, fordi hver gang tanken kom, gav jeg den næring / fokus / opmærksomhed? Fik jeg ondt i arm og skulder, fordi jeg bar nag? Bar jeg mit nag / min byrde på mine skuldre?

Hvis jeg havde valgt at tænke positive tanker og give dem næring, havde min skulder måske ikke givet mig smerter.

Hvilke tanker tænker du oftest? Og hvilke tanker giver du næring?

Vigtigt at vide:

Remedierne kan tages alene eller i forbindelse med enhver anden behandling herunder traditionel medicin, antidepressive midler, homøopati o.a. Remedierne er fuldstændig uskadelige. De har ingen uønskede bivirkninger og de skaber ikke tilvænning. De er blide i deres virkning og kan roligt tages af folk i alle aldre lige fra helt nyfødte børn til ældre mennesker. De er også gavnlige for dyr og planter.

Remedierne er ikke beregnet som erstatning for lægelig eller medicinsk behandling. Hvis symptomerne fortsætter, bør lægen kontaktes. Den lægeordinerede behandling bør fortsættes. Remedierne er for normale psykiske ubalancer.. Ved psykiatriske lidelser henvises til læge.

Resultater / hvad du kan opnå ved brug af remedierne

Dr. Bach anså vore negative tilstande såsom vrede, bitterhed, usikkerhed, ængstelse mm. som værende de egentlige årsager til sygdom (med enkelte undtagelser). Du kan opnå at blive bevidst om dine negative og positive følelser, hvilket fremmer din helbredelsesproces og din indre styrke.

Du får bedre balance i krop, sind og sjæl og generelt et bedre velvære og glæde. Folk, der har brugt Blomsterremedierne, beretter om:

• Indre ro, tillid og tryghed
• Håbet vender tilbage
• Man kan bedre give slip på fortidens ubehagelige hændelser
• Man får mere glæde over livet
• Øget tålmodighed
• Man tør i højere grad vise hvem man er
• Man bliver mere tro mod sig selv
• Større accept af egen krop
• Man kan bedre se lyset selv i svære stunder
• Man tager større ansvar for sig selv
• Man udvikler mere tolerance
• Man bliver bedre til ikke at dominere andre
• O.a.

I dag anvender millioner af mennesker i mere end 70 lande disse remedier.

Sådan virker Blomsterremedierne:

”Sundhed afhænger af, om vi er i harmoni med vores sjæl”
”Remedierne er hjælp til selvhjælp”

Dr. Edward Bach.

Remedierne virker ved at behandle personen og ikke sygdommen eller dennes symptomer. De højner den positive energi og stimulerer derved vores fysiske legeme til selv-helbredelse.

De virker specielt på de følelsesmæssige områder hos den berørte person. Derfor kan to personer med samme lidelse f.eks. gigt have brug for helt forskellige remedier. Den ene kan resignere over for lidelsen og den anden er utålmodig. Derfor vil det være forskellige remedier, der skal bruges i det enkelte tilfælde.

Remedierne er ikke medicin, der ”dulmer” eller får os til at glemme ting, vi har oplevet eller været udsat for. De støtter os i en sådan grad, at vi stille og roligt kan slippe de negative følelser, der suger energi ud af os og på sigt kan medføre fysiske sygdomme.

Blomsterremedierne repræsenterer hver især en positiv kvalitet. Har man f.eks. angst, kan man vælge et remedium, der fremmer ens mod (Mimulus/Abeblomst). De kan hjælpe dig med at gå dagligdagens følelsesmæssige udforinger positivt i møde og genoprette din indre balance. Remedierne sætter os altså i kontakt med de iboende kvaliteter, som vi er kommet væk fra.

Remedierne højner den gode energi. Når man har taget de rette Bachremedier i en given periode, kan man helt reelt mærke, at den negative følelse eller tanke, man sloges med, nu ændrer sig og begynder at opløse sig, hvilket medfører, at man tænker mere positivt.

Blomsterremedierne giver os et positivt ”brusebad”, så vi kommer til at føle og tænke mere positivt og vil fylde os med god energi og vi kan få lyst til at være i verden på en helt ny måde.

Anvendelse og brug af Bach Blomsterremedier:

Blomsterremedierne er unikke på den måde, at der findes ét remedie til hver eneste tænkelig negativ følelse, som vi måtte opleve indenfor det såkaldt normale følelsesområde. De hjælper bl.a. ved angst, frygt, stress, søvnproblemer, bekymring, jalousi, vrede m.fl. F.eks. giver remediet Guldpil/Willow kvaliteten `at tage ansvar for sig selv` til dén, der bærer nag.

Hvordan indtages Blomsterremedierne:

  • De kan anvendes hver for sig eller kan sammensættes i remedieblanding tilpasset din aktuelle følelsesmæssige tilstand. Dog bruges maksimal 7 remedier af gangen.
  • Hvis det skal gå hurtigt: I vandglas: Kom 2 dråber af de valgte remedier fra lagerflaskerne i et glas vand til en `her og nu` blanding og drik det i små slurke. Gentag efter behov. Kan være nødvendigt at drikke lidt hvert 5. minut til symptomer er klinget af.
  • Hvis du skal arbejde i en længere periode: Behandlingsflaske: 2 dråber af hvert udvalgt remedium. Der fyldes kildevand op til ”skulderen” af en 30 ml. pipetteflaske. Der tilsættes 1-2 tsk. Cognac eller æbleeddike. 2 dråber af hvert valgt remedium(max 7 forskellige), flasken rystes lidt. Indtag denne blanding 4 dråber min. 4 gange i døgnet, gerne oftere. Det er vigtigt, at dråberne indtages min 4 gange i døgnet.
  • 2 dråber af det relevante remedie kan tages i vand, frugtjuice, te, drikkedunk og drikkes i små hyppige slurke.
  • Hvis ikke der er adgang til væske, dryppes 2 dråber af remediet direkte på tungen eller på håndledspulsen.
  • Anvend Blomsterremedierne indtil du følger dig bedre tilpas.
  • Du kan roligt tage dråberne så ofte, du har brug for det. Hold dråberne i munden et øjeblik, før de synkes. Undgå at berøre pipetten med munden af hygiejniske årsager.

Generelt virker remedierne blidt og forandringen sker i trit med, hvad du naturligt kan klare. Remedierne kan tages ved siden af anden medicin – også homøopatiske midler – uden nogen form for negativ virkning.

Formålet med de 38 Blomsterremedier:

Formålet er at understøtte klientens kamp mod sygdom ved at tage fat på den tristhed, ængstelse, det trauma eller andre følelsesmæssige faktorer, som kan hindre fysisk helbredelse.

De kan også bruges forebyggende i perioder med ængstelse, stress og andet og er også til stor hjælp for mange mennesker, som føler sig generelt trætte og utilpasse uden en forklaring eller en lægelig diagnose.

Om Dr. Edward Bach:

”Sundhed er vor arv, vor ret. Det er den fuldstændige og fuldkomne forening mellem sjæl, sind og krop; og det er ikke et uopnåeligt mål men noget så enkelt og naturligt, at mange af os har overset det”.
Dr. Edward Bach.

Den engelske læge Dr. Edward Bach (1881-1936) skabte det unikke og komplette behandlingssystem Bachs Blomsterremedier, som består af 38 blomster delt op i 7 hovedgrupper. Dr. Bach havde ikke et specielt stærkt helbred. Han fandt ud af, at når han havde lavet et udtræk af nogle blomster og drak det, så forsvandt hans symptomer.

De 38 blomster blev ofte fundet ved, at Dr. Bach selv gennemlevede de negative tilstande, som han fik hjælp til gennem at indtage et eller flere af de 38 remedier.

Dr. Edward Bachs historie:

Dr. Edward Bach var en velrenommeret forsker, bakteriolog og praktiserende læge i Harley Street i London. Han startede sin lægekarriere med forskning i behandlingsmetoder, der indebar mindst mulig risiko og gener for patienterne.

Hans vej gik gennem traditionel lægevidenskab over homøopatien til, at han nåede sit endelige mål: En naturlig behandlingsmetode uden bivirkninger.

Han gennemtravede det meste af Wales og Sydengland for at finde de rigtige blomster. Han definerede de 38 grundlæggede negative følelsestilstande og udviklede 38 Blomsterremedier, som korresponderede med disse tilstande.

Dr. Edward Bachs filosofi:

”Sygdom er en reaktion på forstyrrelse og konflikt. Dette er en midlertidig fejl og opstår udelukkende, når vi tillader andre at gribe forstyrrende ind i vort formål med livet og plante tvivl eller frygt eller ligegyldighed i vort sind”

Ifølge Dr. Bach bliver vi syge, når vi ikke lever i overensstemmelse med vort indre. Han mente, sygdom og mentale ubalancer er tegn på, at noget skal ændres, så vi kan leve som den, vi virkelig er. Sygdom kan således være en gave – f.eks. ved at tænke over: Hvorfor blev jeg syg?

Folk behøver ikke at være fysiske syge for at have gavn af remedierne. Vi gennemlever alle tider med vanskeligheder og udmattelse, hvor negativiteten kryber ind. I disse perioder er remedierne uvurderlige til at genoprette balancen førend fysiske symptomer indtræder.

Konsultation:

Ved din første konsultation udarbejder jeg en journal og tilrettelægger derefter en behandling ud fra dine problematikker og tilpasset din krop, sind og sjæl.

Jeg har naturligvis tavshedspligt og glæder mig til at se dig i min klinik.

Med velvære hilsener
Lena Hartmann

Klinik Lena Hartmann ønsker alle en god påske!
Klinik Lena Hartmann ønsker alle en god påske!
Kasse med samling af bachs blomsterremedier
Kasse med samling af Bachs Blomsterremedier
Kasse med Bachs blomsterremedier

Book din session i dag og få åbnet op for dit flow, din tillid, din selvtillid, din tryghed og din nydelse.

Trænger du til en behandling eller ønsker du at høre mere?